GRAIT PARTS Norge, Postboks 202, 2391 Moelv Telefon: 22337080 E-post: sales.no@granit-parts.com
Internett: www.granit-parts.no Adm. Direktør: Johnny Gram Organisasjonsnummer/ momsnummer: 917597448
Forbehold: på tross av omhyggelig kontroll av innholdet påtar vi oss ikke noe ansvar for innholdet og eksterne links. For innhold av links, er eksterne utbydere eneansvarlig.

Copyright 2021 Wilhelm Fricke SE © 2021 kopiering også delvis, kun med skriftlig tillatelse

Informasjon om den europeiske onlinetvistbileggelse ODR-VO og VSBG:

Europa-kommisjonen stiller en online plattform til rådighet,  som du finner her. Vi er overbeviste om, at vi sammen med kundene våre finner passende løsninger på alle problemer. Siden vi ikke er forpliktet til å delta i denne online klageportalen, deltar vi ikke. Ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppført ovenfor, og vi vil kontakte deg så snart som mulig. Videre er vi ikke forpliktet til å delta i en klageportal prosedyre for en forbrukervoldgiftssak i henhold til VSBG (Verbraucher Streit BeilegungsGesetz).